Nová evropská legislativa chce do roku 2025 recyklovat 55% SKO

V únoru byla scvhálena nová evropská legislativa pro cirkulární ekonomiku:

  • Cíl pro recyklaci směsného komunálního odpadu (SKO): 55% do roku 2025, 65% do roku 2035
  • Vlastní cíle pro obalové materiály
  • Množství ukladané na skládky bude v roce 2035 maximálně 10%

Celá zpráva v anglickém znění je dostupná zde.

Pro projekt Cirkulazce je to vítaná zpráva, protože je od začátku stavěn na principech cirkulární ekonomiky a bude pomáhat jak českým tak evropským odpadovým cílům.