Navštívili jsme veletrh Ecomondo

V PILSEN TECHNOLOGIES držíme krok s nejnovějšími technologickými trendy v oblasti nakládání s odpady a energetiky. Letošní Ecomondo se neslo v duchu zelené a cirkulární ekonomiky. Hlavní předností veletrhu je jeho spojení odpadových technologií s energetikou. V tomto spojení vidíme my sami velký potenciál. Donedávna to byly dvě, celkem oddělená, odvětví. Efektivní napojení těchto odvětví vyžaduje hlubokou znalost obou. Jedině tak se dají vhodně přizpůsobovat a zvyšovat tak výkon celého systému. Organizaci veletrhu můžete vidět níže:

Hodně byl cítit vliv nastupujících “smart cities”, obsahující různé technologie na sběr a třídění odpadu. Snažíme se je v co největší míře uplatnit i v Cirkulazcích. Jedním z hlavních rozhodujích faktorů u těchto technologií je pak jejich ekonomická výhodnost. Ne všechny “cool” věci se hodí do komerčního nasazení.

Na viděnou 14-18. května 2018 na IFAT v Mnichově!

Tým Pilsen Technologies