Cirkulazce workshop v Depu 2015

Odpadový trh zažívá v posledních dnech nečekané změny. Čína přivřela trh pro vykupování plastů k recyklaci, které do ní proudily z Evropy a my bojujeme s obrovským množstvím odpadů, na které nám v ČR chybí recyklační kapacity. Obce a města netrpělivě očekávají nové zákony a legislativní omezení, která se budou týkat zejména množství odpadů ukládaných na skládky. Občané mají v třídění často už takový zmatek, že je těžké přicházet s novými informacemi, které by padaly na úrodnou půdu.

Takové změny si často žádají, abychom se zastavili, zhodnotili současný proces a zjistili, jestli jsme stále na správné cestě. Cíl je je totiž jasný – snížit množství skládkovaného odpadu v jihozápadní části Plzeňského kraje. Chceme vytvořit systém, ve kterém se maximum odpadů třídí a jen zbytek se energeticky využívá. Jednoduchým klíčem k úspěchu, který ctí principy udržitelného rozvoje, je totiž jednoduchá hierarchie nakládání s odpadem. V našem projektu tak stavíme na prevenci a postupně směřujeme až k eliminaci nevyužitého odpadu končícího v přírodě.

Na začátku listopadu jsme se s týmem sešli v inspirativních prostorách plzeňského DEPO 2015, abychom objektivně a kriticky zhodnotili, jak se naše práce vyvíjí. Využili jsme zkušeností externí lektorky, která nás provedla celým dnem a hlídala dynamiku akce. K diskuzi jsme si pozvali i odborníky z praxe, kteří přispívali k našemu plánovacímu a zejména inovativnímu procesu.

Z celodenní práce vznikl rozsáhlý koncept nakládání s odpady. Díky tomuto konceptu budeme schopni všem obcím v regionu nabídnout podmínky, ve kterých mohou dosahovat legislativních a ekologických cílů, a zároveň šetřit finance a životní prostředí. Velkou důležitost jsme kladli na to, že tvoříme koncept funkční, který je založen na nových technologiích, úctě k přírodě a k férovému podnikání.

Workshopu se zúčastnila i Soňa Jonášová z Institutu Cirkulární Ekonomiky, se kterým Pilsen Technologies dlouhodobě spolupracuje. Spolupráce se týká osvětových akcí ale i nastavení našich firemních strategií tak, aby byly skutečně v souladu s cíli udržitelného rozvoje i principy cirkulární ekonomiky. Věříme totiž, že toto myšlení se začne v budoucnu více a intenzivněji rozšiřovat a je třeba mu přizpůsobit i odpadové prostředí v Česku. Jsme patřičně hrdí na naše motto “Stavíme cirkulární ekonomiku”.

Závěrem můžeme říci, že naše koncepty a přístupy stojí na pevných základech a obstály i před kritickým okem zástupců neziskové sféry a obcí.